EN 16005: de Europese veiligheidsnorm voor automatische deuren

EN 16005: de Europese veiligheidsnorm voor automatische deuren
Automatische deuren moeten gemakkelijk in gebruik zijn, maar veiligheid blijft het voornaamste. Dit komt niet alleen de eigenaar ten goede, maar ook de vele passanten die er dagelijks gebruik van maken. Om de veiligheid van automatische deuren ten volle te kunnen garanderen, werd de Europese EN 16005 in het leven geroepen. 

Wat is de EN 16005-norm?

De EN 16005-norm is een veiligheidsnorm die instaat voor de gebruiksveiligheid van automatische deuren. Deze Europese norm is van toepassing op toegangsdeuren en rook- en brandwerende deuren. Als u van plan bent om uw gebouw van automatische deuren te voorzien, is het belangrijk dat die voldoen aan de EN 16005-norm.
Deze Europese regelgeving is sinds april 2013 van kracht voor de volgende horizontaal bewegende deuren:
Bovendien is de EN 16005 van kracht voor alle leden van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).

Wanneer is de EN 16005 van kracht?

Deze regelgeving staat in voor de veiligheid van personen die gebruikmaken van automatische toegangsdeuren. De gebruiksveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de EN 16005. 
Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat er sensoren worden voorzien die ervoor zorgen dat de gebruiker niet komt vast te zitten tussen de deurvleugels. Op bepaalde kieren kan dan weer rubber worden geplaatst om zo scherpe randen te voorkomen. 
De EN 16005-norm geldt voor nieuwe installaties, maar niet voor reeds geïnstalleerde automatische deuren. Het is wel mogelijk dat oudere installaties bij een volgende onderhoudsbeurt onder de loep worden genomen om eventuele veiligheidsrisico’s op te sporen, en die conform de EN 16005-norm op te lossen. 
Werden uw automatische deuren volgens de toen geldende regelgevingen geïnstalleerd? Dan is het belangrijk om na te gaan of deze overeenstemmen met de huidige norm, aangezien alle voorgaande normen werden ingetrokken en vervangen door de EN 16005.

Welke stappen moet u volgen om te beantwoorden aan de EN 16005?

Indien u van plan bent om automatische deuren te plaatsen of reeds in het verleden hebt gekozen voor een automatische ingangoplossing, is het belangrijk om de volgende regels te handhaven bij:
1) nieuwe installaties van automatische deuren:
 • Alle nieuwe installaties moeten beantwoorden aan de geldende EN 16005-norm.
 • Tijdens de vormgeving van nieuwe automatische deuren moet er een inventarisatie van de risico’s worden opgemaakt. Zijn er bijvoorbeeld kleine kinderen, mindervaliden of oudere personen die gebruik zullen maken van deze deuren? Al deze bevindingen worden meegenomen in de uiteindelijke realisatie en de keuze voor eventuele veiligheidsaccessoires of -toepassingen.
 • De ingebruikname van de automatische deuroplossing moet gebeuren in aanwezigheid van de eigenaar of de beheerder van de deur. Aangezien de eigenaar / beheerder verantwoordelijk is voor de veilige werking van de deur, is het essentieel dat hij kennis heeft van alle functies van de deur.
 • Bij de oplevering en ingebruikname van de automatische deur moeten handleidingen worden meegeleverd waarvan de inhoud conform is met de geldende EN 16005-norm. 
2) het onderhoud van automatische deuren:
 • Volgens de EN 16005-richtlijn moet er minstens een keer per jaar een periodiek onderhoud worden uitgevoerd op automatische deuren. Dit onderhoud gebeurt altijd door een daartoe erkend bedrijf, en wordt schriftelijk vastgelegd. Bij het niet naleven van de norm door enige vorm van nalatigheid, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij een onderhoud van oudere, automatische deuren wordt er erg gedetailleerd nagegaan of de veiligheid beantwoordt aan de EN 16005. Indien er afwijkingen op de norm worden vastgesteld, kunnen deze worden gedocumenteerd, zodat de eigenaar / beheerder van de deur kan ingrijpen waar nodig. 

Wat gebeurt er indien u de EN 16005-richtlijn niet volgt?

Bij het niet naleven van de Europese EN 16005-regelgeving bij de installatie van nieuwe, automatische deuren kunt u bij het optreden van een veiligheidsprobleem aansprakelijk worden gesteld.
Enige vorm van nalatigheid heeft ernstige gevolgen. Net daarom is het van essentieel belang om consequent een onderhoud in te plannen

Welke automatische deuren zijn niet onderhevig aan de EN 16005-norm?

Niet alle automatische deuren vallen onder de EN 16005-richtlijn. Voor de volgende deuroplossingen gelden andere veiligheidsvoorschriften:
 • verticaal bewegende deuren
 • liftdeuren
 • deuren van voertuigen
 • automatische deuren / poorten voor goederen
 • deuren voor industriële processen
 • scheidingswanden
 • wegblokkades en slagbomen
 • draaikruizen
 • deuren op een platform (openbaar vervoer)
 • manuele schuifdeuren

Hoe kan ik aan de EN 16005-norm voldoen?

Bij Boon Edam is de gebruiksveiligheid van al onze automatische deuroplossingen absoluut prioritair. Bent u op zoek naar automatische deuren die aan de EN 16005 voldoen? Of wilt u uw oudere, bestaande deuren upgraden zodat ze beantwoorden aan de Europese veiligheidsrichtlijn?
Onze adviseurs denken met u mee en geven advies op maat om aan deze veiligheidsnorm te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blog

 

 

Schrijf u in en wij houden u op de hoogte van ons laatste nieuws.

Contacteer Ons

Boon Edam BVBA

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.